Informacije o fondu

1-godišnji prinos * 3-godišnji prinos * 5-godišnji prinos *
-12,16 % -24,69 % -9,30 %
Generali Victoria
Vrsta fonda Dionički
Max pretplata maximum 1.5 %
Maksimalna naknada za otkup maximum 2 %
Naknada za upravljanje 2,50 %
Stvaranje fonda 11. 05. 1999
Neto vrijednost imovine fonda (u tisućama) 02.04.2020 49.925,37 HRK
Bankovni račun HR89 2407 0001 3000 00890
ISIN HRFOINUVICF6

Uvažavajući načela sigurnosti, likvidnosti i razdiobe rizika kod ulaganja imovine Fonda, osnovni dugoročni cilj Društva je stručno ulaganje prikupljenih novčanih sredstava te osiguranje likvidnosti Fonda, kako bi ulagatelji imali stalnu i sigurnu mogućnost unovčenja udjela, uz ostvarenje što veće profitabilnosti u skladu s preuzetim rizikom. Društvo će imovinu Fonda pretežno ulagati u vrijednosne papire čiji su izdavatelji registrirani u Republici Hrvatskoj te u vrijednosne papire inozemnih izdavatelja, državnih i privatnih subjekata zemalja OECD-a i/ili CEFTE. Ulagat će se također i u vrijednosne papire inozemnih izdavatelja iz Republike Bosne i Hercegovine, Republike Crne Gore, Republike Srbije, Republike Makedonije te u dionice izdavatelja iz Država s tržištem kapitala u razvoju. Stvarna raspodjela ulaganja ovisiti će o uvjetima na svjetskim, regionalnim i lokalnim tržištima kapitala, a budući da se radi o dioničkom fondu, Fond će biti trajno izložen dioničkom tržištu u omjeru ne manjem od 70% neto imovine fonda.

* Podaci na obračunski dan 02.04.2020

Graf fonda

Od:

Do:

Gdje fond ulaže?

Generali Victoria je najstariji dionički fond u Hrvatskoj, a geografski fokus ulaganja mu je trenutno Hrvatska i zemlje u okruženju. Najmanje 70% imovine fonda je uloženo u dionice.

Struktura ulaganja na dan

Datum: 29.02.2020

Dođite na razgovor sa stručnjakom

Recite nam svoje želje, prihvatljiv stupanj rizika, visinu sredstava koje želite oplemeniti, i vrijeme koje imate za oplemenjivanje. Tako možemo zajedno predložiti za vas portfelj fondova ili investicijski plan.

Osnovni dokumenti i arhiva

Aktualni dokumenti