Informacije o fondu

1-godišnji prinos * 3-godišnji prinos * 5-godišnji prinos *
-10,35 % 39,40 % 39,81 %
Generali Prvi izbor
Vrsta fonda Ostali
Maksimalna ulazna naknada maximum 1.5 %
Maksimalna izlazna naknada maximum 2 %
Naknada za upravljanje 2,00 %
Stvaranje fonda 12. 02. 2003
Neto vrijednost imovine fonda (u tisućama) 29.03.2023 2.204,29 EUR
16.608,19 HRK
Bankovni račun HR41 2407 0001 3000 00881
ISIN HRFOINUORBF4

Uvažavajući načela sigurnosti, likvidnosti i razdiobe rizika kod ulaganja imovine Fonda, osnovni dugoročni cilj Društva je stručno ulaganje prikupljenih novčanih sredstava te osiguranje likvidnosti Fonda, kako bi ulagatelji imali stalnu i sigurnu mogućnost unovčenja udjela, uz ostvarenje što veće profitabilnosti u skladu s preuzetim rizikom. Društvo će imovinu Fonda ulagati bez regijskog ili sektorskog ograničenja, a pri tome će najmanje 70% imovine Fonda ulagati u dioničke investicijske fondove s kojima se trguje na tržištima EU, OECD-a i Hong Kong-a.

* Podaci na obračunski dan 29.03.2023

Graf fonda

Od:

Do:

Vrijednosti udjela za fondove koji svoju vrijednost udjela iskazuju u kunama dvojno su iskazane i u eurima, po fiksnome tečaju konverzije: 1 EUR = 7,53450 HRK

Gdje fond ulaže?

Generali Prvi Izbor investira u dioničke fondove. Najmanje 70% imovine je uloženo u dioničke fondove, a gledajući regionalno, fond je svrstan u globalne fondove razvijenih tržišta.

Struktura ulaganja na dan

Datum: 28.02.2023

Dođite na razgovor sa stručnjakom

Recite nam svoje želje, prihvatljiv stupanj rizika, visinu sredstava koje želite oplemeniti, i vrijeme koje imate za oplemenjivanje. Tako možemo zajedno predložiti za vas portfelj fondova ili investicijski plan.

Osnovni dokumenti i arhiva

Aktualni dokumenti