Informacije o fondu

1-godišnji prinos * 3-godišnji prinos * 5-godišnji prinos *
16,25 % 56,56 % 49,48 %
Generali Prvi izbor
Vrsta fonda Ostali
Maksimalna ulazna naknada maximum 1.5 %
Maksimalna izlazna naknada maximum 2 %
Naknada za upravljanje 2,00 %
Stvaranje fonda 12. 02. 2003
Neto vrijednost imovine fonda (u tisućama) 13.01.2022 17.447,24 HRK
Bankovni račun HR41 2407 0001 3000 00881
ISIN HRFOINUORBF4

Uvažavajući načela sigurnosti, likvidnosti i razdiobe rizika kod ulaganja imovine Fonda, osnovni dugoročni cilj Društva je stručno ulaganje prikupljenih novčanih sredstava te osiguranje likvidnosti Fonda, kako bi ulagatelji imali stalnu i sigurnu mogućnost unovčenja udjela, uz ostvarenje što veće profitabilnosti u skladu s preuzetim rizikom. Društvo će imovinu Fonda ulagati bez regijskog ili sektorskog ograničenja, a pri tome će najmanje 70% imovine Fonda ulagati u dioničke investicijske fondove s kojima se trguje na tržištima EU, OECD-a i Hong Kong-a.

* Podaci na obračunski dan 13.01.2022

Graf fonda

Od:

Do:

Gdje fond ulaže?

Generali Prvi Izbor investira u dioničke fondove. Najmanje 70% imovine je uloženo u dioničke fondove, a gledajući regionalno, fond je svrstan u globalne fondove razvijenih tržišta.

Struktura ulaganja na dan

Datum: 31.12.2021

Dođite na razgovor sa stručnjakom

Recite nam svoje želje, prihvatljiv stupanj rizika, visinu sredstava koje želite oplemeniti, i vrijeme koje imate za oplemenjivanje. Tako možemo zajedno predložiti za vas portfelj fondova ili investicijski plan.

Osnovni dokumenti i arhiva

Aktualni dokumenti