Informacije o fondu

1-godišnji prinos * 3-godišnji prinos * 5-godišnji prinos *
-55,48 % -55,68 % -49,40 %
Generali Nova Europa
Vrsta fonda Dionički
Maksimalna ulazna naknada maximum 1.5 %
Maksimalna izlazna naknada maximum 2 %
Naknada za upravljanje 2,50 %
Stvaranje fonda 15. 10. 2007
Neto vrijednost imovine fonda (u tisućama) 28.11.2022 19.629,77 HRK
2.605,32 EUR
Bankovni račun HR63 2407 0001 3000 00873
ISIN HRFOINUNOEU6

Poštujući načela sigurnosti, likvidnosti i razdiobe rizika kod ulaganja imovine Fonda, osnovni dugoročni cilj Društva je stručno ulaganje prikupljenih novčanih sredstava te osiguranje likvidnosti Fonda, kako bi ulagatelji imali stalnu i sigurnu mogućnost unovčenja udjela, uz ostvarenje što veće profitabilnosti u skladu s preuzetim rizikom. Imovina fonda ulaže se u vrijednosne papire kojima se trguje na organiziranim tržištima u zemljama istočne i jugoistočne Europe ili vrijednosne papire izdavatelja koji značajan dio svog poslovanja ostvaruju u tim regijama. Stvarna raspodjela ulaganja ovisiti će o uvjetima na svjetskim, regionalnim i lokalnim tržištima kapitala, a budući da se radi o dioničkom fondu, Fond će biti trajno izložen dioničkom tržištu u omjeru ne manjem od 70% neto imovine fonda.

* Podaci na obračunski dan 28.11.2022

Graf fonda

Od:

Do:

Gdje fond ulaže?

Generali Nova Europa investira u dionice u Istočnoj i Jugoistočnoj Europi. Fond investira najmanje 70% imovine u dionice kompanija iz Istočne i Jugoistočne Europe ili koje značajan dio svog poslovanja ostvaruju u državama ove regije.

Struktura ulaganja na dan

Datum: 31.10.2022

Dođite na razgovor sa stručnjakom

Recite nam svoje želje, prihvatljiv stupanj rizika, visinu sredstava koje želite oplemeniti, i vrijeme koje imate za oplemenjivanje. Tako možemo zajedno predložiti za vas portfelj fondova ili investicijski plan.

Osnovni dokumenti i arhiva

Aktualni dokumenti