Informacije o fondu

1-godišnji prinos * 3-godišnji prinos * 5-godišnji prinos *
2,49 % 36,46 % 8,68 %
Generali Europa
Vrsta fonda Dionički
Maksimalna ulazna naknada maximum 3 %
Maksimalna izlazna naknada 0 %
Naknada za upravljanje 3,50 %
Stvaranje fonda 26. 10. 2004
Neto vrijednost imovine fonda (u tisućama) 29.03.2023 2.553,76 EUR
Bankovni račun HR63 2340 0091 3188 88889
ISIN HRILINUEUJI6

Poštujući načela sigurnosti, likvidnosti i razdiobe rizika kod ulaganja imovine Fonda, osnovni dugoročni cilj Društva je stručno ulaganje prikupljenih novčanih sredstava te osiguranje likvidnosti Fonda, kako bi ulagatelji imali stalnu i sigurnu mogućnost unovčenja udjela, uz ostvarenje što veće profitabilnosti u skladu s preuzetim rizikom.

* Podaci na obračunski dan 29.03.2023

Graf fonda

Od:

Do:

Gdje fond ulaže?

Generali Europa investira u dionice u Zapadnoj Europi. Fond investira najmanje 70% imovine u dionice kompanija iz Zapadne Europe ili koje značajan dio svog poslovanja ostvaruju u državama ove regije.

Struktura ulaganja na dan

Datum: 28.02.2023

Dođite na razgovor sa stručnjakom

Recite nam svoje želje, prihvatljiv stupanj rizika, visinu sredstava koje želite oplemeniti, i vrijeme koje imate za oplemenjivanje. Tako možemo zajedno predložiti za vas portfelj fondova ili investicijski plan.

Osnovni dokumenti i arhiva

Aktualni dokumenti