Informacije o fondu

1-godišnji prinos * 3-godišnji prinos * 5-godišnji prinos *
-13,72 % -15,48 % -5,76 %
Generali Europa
Vrsta fonda Dionički
Maksimalna ulazna naknada maximum 3 %
Maksimalna izlazna naknada 0 %
Naknada za upravljanje 3,50 %
Stvaranje fonda 26. 10. 2004
Neto vrijednost imovine fonda (u tisućama) 19.10.2020 2.105,77 EUR
Bankovni račun HR63 2340 0091 3188 88889
ISIN HRILINUEUJI6

Poštujući načela sigurnosti, likvidnosti i razdiobe rizika kod ulaganja imovine Fonda, osnovni dugoročni cilj Društva je stručno ulaganje prikupljenih novčanih sredstava te osiguranje likvidnosti Fonda, kako bi ulagatelji imali stalnu i sigurnu mogućnost unovčenja udjela, uz ostvarenje što veće profitabilnosti u skladu s preuzetim rizikom.

* Podaci na obračunski dan 19.10.2020

Graf fonda

Od:

Do:

Gdje fond ulaže?

Generali Europa investira u dionice u Zapadnoj Europi. Fond investira najmanje 70% imovine u dionice kompanija iz Zapadne Europe ili koje značajan dio svog poslovanja ostvaruju u državama ove regije.

Struktura ulaganja na dan

Datum: 30.09.2020

Dođite na razgovor sa stručnjakom

Recite nam svoje želje, prihvatljiv stupanj rizika, visinu sredstava koje želite oplemeniti, i vrijeme koje imate za oplemenjivanje. Tako možemo zajedno predložiti za vas portfelj fondova ili investicijski plan.

Osnovni dokumenti i arhiva

Aktualni dokumenti