Informacije o fondu

1-godišnji prinos * 3-godišnji prinos * 5-godišnji prinos *
-21,60 % -19,92 % -21,45 %
Generali Europa
Vrsta fonda Dionički
Max pretplata maximum 3 %
Maksimalna naknada za otkup 0 %
Naknada za upravljanje 3,50 %
Stvaranje fonda 26. 10. 2004
Neto vrijednost imovine fonda (u tisućama) 02.04.2020 1.956,58 EUR
Bankovni račun HR63 2340 0091 3188 88889
ISIN HRILINUEUJI6

Poštujući načela sigurnosti, likvidnosti i razdiobe rizika kod ulaganja imovine Fonda, osnovni dugoročni cilj Društva je stručno ulaganje prikupljenih novčanih sredstava te osiguranje likvidnosti Fonda, kako bi ulagatelji imali stalnu i sigurnu mogućnost unovčenja udjela, uz ostvarenje što veće profitabilnosti u skladu s preuzetim rizikom.

* Podaci na obračunski dan 02.04.2020

Graf fonda

Od:

Do:

Gdje fond ulaže?

Generali Europa investira u dionice u Zapadnoj Europi. Fond investira najmanje 70% imovine u dionice kompanija iz Zapadne Europe ili koje značajan dio svog poslovanja ostvaruju u državama ove regije.

Struktura ulaganja na dan

Datum: 29.02.2020

Dođite na razgovor sa stručnjakom

Recite nam svoje želje, prihvatljiv stupanj rizika, visinu sredstava koje želite oplemeniti, i vrijeme koje imate za oplemenjivanje. Tako možemo zajedno predložiti za vas portfelj fondova ili investicijski plan.

Osnovni dokumenti i arhiva

Aktualni dokumenti