Informacije o fondu

1-godišnji prinos * 3-godišnji prinos * 5-godišnji prinos *
-4,53 % 93,81 % 33,39 %
Generali Energija
Vrsta fonda Ostali
Maksimalna ulazna naknada maximum 1.5 %
Maksimalna izlazna naknada maximum 2 %
Naknada za upravljanje 3,00 %
Stvaranje fonda 01. 03. 2010
Neto vrijednost imovine fonda (u tisućama) 29.03.2023 2.245,07 EUR
16.915,46 HRK
Bankovni račun HR85 2407 0001 3000 00865
ISIN HRFOINUENRG8

Osnovni dugoročni cilj je stručno ulaganje prikupljenih novčanih sredstava te osiguranje likvidnosti Fonda, kako bi ulagatelji imali stalnu i sigurnu mogućnost unovčenja udjela, uz ostvarenje što veće profitabilnosti u skladu s preuzetim rizikom. Pretežiti dio portfelja KD Energija čine dionice izdavatelja koje posluju u sektoru energije i sirovine, a budući da se radi o dioničkom fondu, Fond će biti trajno izložen dioničkom tržištu u omjeru ne manjem od 70% neto imovine fonda.

* Podaci na obračunski dan 29.03.2023

Graf fonda

Od:

Do:

Vrijednosti udjela za fondove koji svoju vrijednost udjela iskazuju u kunama dvojno su iskazane i u eurima, po fiksnome tečaju konverzije: 1 EUR = 7,53450 HRK.

Gdje fond ulaže?

Generali Energija investira u dionice kompanija iz sektora energije i srodnih sektora. U te sektore je uloženo najmanje 70% imovine fonda.

Struktura ulaganja na dan

Datum: 28.02.2023

Dođite na razgovor sa stručnjakom

Recite nam svoje želje, prihvatljiv stupanj rizika, visinu sredstava koje želite oplemeniti, i vrijeme koje imate za oplemenjivanje. Tako možemo zajedno predložiti za vas portfelj fondova ili investicijski plan.

Osnovni dokumenti i arhiva

Aktualni dokumenti