Informacije o fondu

1-godišnji prinos * 3-godišnji prinos * 5-godišnji prinos *
3,71 % 9,42 % 15,62 %
Generali BRIC
Vrsta fonda Dionički
Maksimalna ulazna naknada maximum 3 %
Maksimalna izlazna naknada 0 %
Naknada za upravljanje 3,50 %
Stvaranje fonda 04. 01. 2010
Neto vrijednost imovine fonda (u tisućama) 20.09.2021 812,51 EUR
Bankovni račun HR09 2340 0091 3104 08666
ISIN HRILINUBRIC3

Poštujući načela sigurnosti, likvidnosti i razdiobe rizika kod ulaganja imovine Fonda, osnovni dugoročni cilj Društva je stručno ulaganje prikupljenih novčanih sredstava te osiguranje likvidnosti Fonda, kako bi ulagatelji imali stalnu i sigurnu mogućnost unovčenja udjela, uz ostvarenje što veće profitabilnosti u skladu s preuzetim rizikom.

* Podaci na obračunski dan 20.09.2021

Graf fonda

Od:

Do:

Gdje fond ulaže?

Generali BRIC je regionalni fond koji investira u dionice kompanija iz najvećih država od “tržišta u nastajanju”, Brazila, Rusije, Indije, i Kine. Fond investira najmanje 70% imovine u dionice kompanija iz navedenih država ili koje značajan dio svog poslovanja ostvaruju u tim državama.

Struktura ulaganja na dan

Datum: 31.07.2021

Dođite na razgovor sa stručnjakom

Recite nam svoje želje, prihvatljiv stupanj rizika, visinu sredstava koje želite oplemeniti, i vrijeme koje imate za oplemenjivanje. Tako možemo zajedno predložiti za vas portfelj fondova ili investicijski plan.

Osnovni dokumenti i arhiva

Aktualni dokumenti